O Pałacu

Pałac w Gądnie.
Ocalić od zapomnienia

Pałac zbudowano w stylu klasycystycznym ok. 1830 roku. Niewykluczone, że został wzniesiony na miejscu starej siedziby Schönebecków, właścicieli Gądna od 1608 roku. Sama wieś była rybacką osadą słowiańską; nazwa pojawia się w dokumentach w XV w.

Autor projektu pałacu nawiązał do popularnego typu siedzib szlacheckich z XVIII/XIX w. Nowatorstwo bryły twórca uzyskał przez wywyższenie narożnych ryzalitów przy fasadzie i zwieńczenie ich attykami oraz poprzez przecięcie środkowej części elewacji frontowej ryzalitem zakończonym trójkątnym, niskim tympanonem. Umieszczono w nim szeroką półkolistą niszą biegnącą przez całą wysokość fasady.

We wnęce znajduje się wejście z nadświetlem na poziomie pierwszego piętra. Formy antyczne w postaci bogactwa detali architektonicznych ozdabiają elewacje i wnętrza. Zastosowano palmety wieńczące szczyt centralnej wnęki, fryzy roślinne i geometryczne, gzymsy, obramowania okien, a w środku: nisze, medaliony i inne elementy wywodzącej się ze świata sztuki starożytnej Grecji. W nawach zewnętrznych oraz w hallu stały posągi antycznych kobiet. Ciekawym elementem dekoracji elewacji jest okno iluzjonistyczne.

Klasycystyczny pałac przez lata był wielkiej rangi rezydencją gminy Moryń należącą do marchijskich rodów rycerskich. Pałac ufundował syn starosty Chojny, Friedrich von Mülheim – wielki koniuszy pruski, ochotnik podczas walk napoleońskich (6 Królewski Pruski Regiment Kirasjerów), członek dworu królewskiego, hodowca koni pełnej krwi arabskiej. Friedrich był przyrodnim bratem Idy von Lüttichau – artystki oraz mecenaski sztuki, którą sam Richard Wagner nazwał „pierwszą kobietą wyższej sztuki” i zadedykował jej partyturę „Latającego Holendra”. Pałac po śmierci Friedricha otrzymała córka Idy, Henrietta. Pałac wraz z zabudową folwarczną pozostawał w posiadaniu rodziny; dziedziczono go w linii żeńskiej. Ostatnimi właścicielami byli członkowie arystokratycznego rodu von Rohr. W latach 30-tych XX w. w pałacu mieszkała między innymi wnuczka Karla von Rohra, Barbara von Kalckreuth – rzeźbiarka i malarka, żona słynnego niemieckiego malarza Conrada Hommela.

Po wojnie pałac został zasiedlony przez ludność napływową. Na jego terenie znajdował się sklep gminny. Od tego czasu rezydencja popadła w ruinę. Nie przeprowadzano istotnych remontów.

Pałac w Gądnie to jeden z nielicznych tego typu dzieł architektonicznych w regionie Pomorza Zachodniego. Jest obiektem jednorodnym stylowo i jednym z większych założeń rezydencjonalnych na terenie powiatu Gryfino. Wystrój elewacji znany z zachowanych fragmentów oraz z archiwalnych fotografii, ciągle jeszcze można zrekonstruować łącznie z bryłą pałacu, ocalając cenny pod względem historycznym i artystycznym obiekt architektury klasycystycznej na Pomorzu Zachodnim.

Zabytkowy pałac w Gądnie to produkt, istotny w kreowaniu tematycznych szlaków turystycznych oraz rozwój turystyki w regionie. Co więcej, jest położony w okolicy jeziora, w otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, w obszarze Natura 2000.

Zabytek posiada nowego właściciela od 28.09.2018. Od tej pory konsekwentnie prowadzona jest działalność, mającą na celu jego odbudowę. Stan techniczny budynku wymaga podjęcia natychmiastowych działań zabezpieczających i stabilizujących konstrukcję budynku wraz z uprzątnięciem zalegającego gruzu. Na podstawie ekspertyzy stanu technicznego, programu prac konserwatorskich oraz inwentaryzacji został opracowany projekt zabezpieczeń zabytku.

W celu wspierania działań zmierzających do ratowania i odbudowy zabytku we wrześniu 2018 roku powstało Stowarzyszenie na rzecz odbudowy i rewaloryzacji Pałacu w Gądnie „FENIKS”.

pozostałe zadania skupiają się na:

Pamięć

Zachowaniu materialnego dziedzictwa kulturowego, jakim jest XIX-wieczny pałac w Gądnie

Kultura i sztuka

Wygospodarowaniu miejsca na terenie pałacu, gdzie będą odbywać się warsztaty artystyczne oraz wydarzenia kulturalne.

Muzeum

Remoncie piwnic, co umożliwi zorganizowanie wystawy oleodruków, czyli popularnych na tych terenach reprodukcji obrazów oraz stworzenie lokalnego muzeum.

Historia i region

Zgłębianiu i promowaniu historii obiektu oraz całego regionu.

Turystyka i rekreacja

Po odbudowie obiektu – przekształcenie go w poradnię rehabilitacyjną oraz utworzenie bazy noclegowej. Działanie zagwarantuje powszechny dostęp do zabytku osób nie tylko pochodzenia lokalnego, ale również gości z całego kraju i z zagranicy.

W tej chwili istotne jest zabezpieczenie konstrukcyjne ruin pałacu, aby uniknąć dalszej dewastacji oraz zapewnić bezpieczeństwo podczas prowadzonych prac. Ważne jest również zabezpieczenie pozostałości detalu elewacji oraz dekoracyjnych elementów wnętrz, które mogą posłużyć za wzory do odtworzenia elewacji i wnętrza.

Dzięki tym działaniom obiekt zostanie przywrócony do użyteczności publicznej. Zabezpieczenie ścian zewnętrznych pozwoli na organizowanie wydarzeń kulturowych, a także bezpieczne oprowadzanie osób zainteresowanych dalszym losem zabytku.

Pomimo że w chwili obecnej wstęp do pałacu jest niemożliwy dla zwiedzających to istnieje możliwość obejrzenia zabytku z bezpiecznej odległości.

Powyższe cele wymagają ogromnych nakładów finansowych, które staramy się stopniowo pozyskiwać. Jeśli Państwo chcą wspomóc nasze działania, zachęcamy do przekazania 1% (KRS: 0000195764, cel Pałac w Gądnie 008) lub darowizny z dopiskiem „Na odbudowę Pałacu w Gądnie” (Nasz nr konta: BNP Paribas 83160014621805292140000001).
Wszystkim wspierającym serdecznie dziękujemy.

Dotychczasowe działania

Dzień otwarty

2019

Dzień otwarty był okazją, żeby lepiej się poznać. Opowiadaliśmy o zabytku oraz oprowadzaliśmy po jego ruinach, przybliżając gościom historię pałacu. Na stoisku proponowaliśmy produkty związane z pałacem.

Zabezpieczenie ścian

2021

W ramach konserwacji budynku ruszyły prace nad zabezpieczeniem szkieletu pałacu. Udało nam się zabezpieczyć ściany, dzięki czemu zwiedzanie ruiny jest bezpieczniejsze.

Kalendarz

2019 – 2020

Kalendarz powstał we współpracy z lokalnymi twórcami. Chcieliśmy uchwycić w nim piękno pałacu i okolicy, a przy okazji stworzyć produkt, który można z dumą zawiesić na ścianie.

I edycja konkursu literackiego

2021

Na konkurs literacki można było przesłać opowiadanie fantastyczne albo kryminalne, którego akcja rozgrywała się na terenie Pojezierza Myśliborskiego. Wybrane prace zebraliśmy w ebooku „O czym szepcze Pałac w Gądnie”.

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: